Historie Šumavské chalupy

Kdy byla Šumavská chalupa postavena přesně nevíme, ale jako hostinec při obchodní cestě ze Šumavy tu zřejmě byla již před poslední doloženou zmínkou, která pramení od paní Hermíny Schilz ( roz.Šperlové ) dnes již 90 leté pravnučky Ferdinanda a Anny Hoffmanové ( roz.Niebauerové ).

Ti také začali v roce 1863 Šumavskou chalupu provozovat a zasadili zde kaštan, jehož stáří jehož stáří se odhaduje na140 let. V té době se restaurace nazývala " Zelený strom "

16.12.1876 se jim narodil syn Josef a potom dcery Anna, Katharina a Betty. Syn Josef se vyučil a odešel za prací do Vídně, kde se v r.1903 oženil s Katherinou roz. Safran z Kaposvaru v Maďarsku. V roce 1904 se jim narodila dcera Hermína. Paní Hofmanová onemocněla nemocí dýchacích cest a vídeňský lékař jí dával tři měsíce života. Rodina Hofmanova se z tohoto důvodu vrátila zpět na Šumavu. Tady vážně nemocné Katharině bylinářka poradila, aby spala na Šumavském seně. A to ji vyléčilo a zachránilo život.

Poté v roce 1912 převzal Šumavskou chalupu syn Josef s uzdravenou manželkou Katherinou, kterým se narodila ještě další dcera Marie. V roce 1927 ji přestavěl a rozšířil o penzion. Dodnes se její podoba nezměnila. Josef Hofman zemřel v roce 1938 v Divišově. Paní Hofmanová provozovala Šumavskou chalupu dále a dcera Hermína se provdala za Emanuela Šperla ze Sušice. Jim se narodila dcera Hermína a syn Emanuel. Spolu pak v Sušici provozovali restauraci " U města Prahy ". V roce 1940 Emanuel Šperl zemřel a manželka se vrátila se synem a dcerou k babičce na Šumavskou chalupu. Restauraci a penzion rodina provozovala až do roku 1945, kdy se musela vzdát veškerého majetku a Šumavu opustit.

Katherina Hofmanová zemřela v roce 1968 v Německu. Na fotografii z r. 1931 stojí v popředí tehdy osmiletá Hermína Šperlová (nyní Schilz), žijící v Německu. Ta každoročně se svým o 5 let mladším bratrem Emanem zavítá na Šumavskou chalupu a vypráví o historii. Tato tradice nás zavazuje k dobré a poctivé práci, dobré kuchyni a pohostinnosti.

V menu Fotogalerie najdete několik starých fotografií.